کالای فیزیکی

بادی یقه اسکی فینگردار

بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار
بادی یقه اسکی فینگردار

بادی یقه اسکی فینگردار

ناموجود
اضافه به سبد خرید

بادی یقه اسکی فینگردار
جنس کشبافت
اندازه 👇

دور سینه ۶۸
کشیده شده ۱۰۰
یقه ۱۴ سانت
دور بازو ۲۶
کشیده شده ۳۶
حلقه استین ۳۸
کشیده شده ۴۸
قد بادی تا کمر ۵۱
تا دکمه ها ۶۶
قد آستین ۶۱