کالای فیزیکی

بگ دبل مازراتی

بگ دبل مازراتی
بگ دبل مازراتی
بگ دبل مازراتی
بگ دبل مازراتی
بگ دبل مازراتی

بگ دبل مازراتی

۳۹۸٫۰۰۰تومان
مشکی
1
اضافه به سبد خرید

جیب نداره

سایز یک:

قد:۱۰۷

دمپای شلوار:۲۹

دور ران :۶۰

دور باسن:۱۱۰

دور کمر عادی:۷۶

دور کمر کشیده شده:۱۰۰

.

سایزدو:

قد:۱۰۷

دمپای شلوار:۳۰

دور ران:۶۲

دور باسن:١١٠

دور کمر عادی:۸۰

دور کمر کشیده شده :۹۰

.

سایز سه

دور‌کمر عادی ۸۴

کشیده شده ۱۰۰

دور‌ران ۶۴

دور باسن ۱۱۲

دمپا ۳۰

سایز چهار

دور‌کمر عادی ۸۸

کشیده شده ۱۱۵

دور‌ران ۶۶

دور‌باسن ۱۲۰

دمپا ۳۲