کالای فیزیکی

بگ جین کاغذی

بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی
بگ جین کاغذی

بگ جین کاغذی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

بگ جین

✅سایز ۳۸

قد ۱۰۲

دور ران ۶۲

دورکمر ۶۰

کشیده شده ۷۶

دور باسن ۱۱۰

✅سایز ۴۰

دور‌کمر ۶۴

کشیده شده ۸۰

دور ران ۶۴

دور باسن ۱۱۰

✅سایز ۴۲

دور کمر ۶۸

کشیده شده ۸۴

دور ران ۶۶

دور‌باسن ۱۱۲

✅سایز ۴۴

دور کمر۷۲

کشیده شده ۸۸

دور ران ۶۶

دور باسن ۱۱۴

✅سایز ۴۶

دور کمر ۷۶

کشیده ۹۲

دور ران ۶۶

دور باسن ۱۱۶

✅سایز ۴۸

دور‌کمر ۸۰

کشیده شده ۹۶

دور ران ۶۸

دور باسن ۱۱۸

آبی متوسط دمپاش کمی زاپدار هست